Artikkelvisninger
1390173

Sjekk aktiviteter

Kontoransatt:
Midlertidig kontaktperson
Leder av hovedstyret:
Ina Birkeland
Mobilnr. 908 60 505
post.givakt@gmail.com
Kontonr. 3138.25.13870

Webansvarlig:
Else Holen Jåbekk
Mobilnr. 950 21 482
ehjabekk@broadpark.no


Målsettinger og arbeidsoppgaver i Word format ligger her: Mål og arbeidsoppgaver

MÅL OG ARBEIDSOPPGAVER

FOR

BARNEIDRETTSGRUPPA

 

logo-1.jpg

 

MÅLSETTINGER FOR BARNEIDRETTSGRUPPA

Generelt:

Barneidretten er klubbens tilbud barn i alderen 4-9 år. Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas psykiske og sosiale utvikling og gi en opplæring og innføring i flere idretter. Vi vil legge hovedvekten på håndball, fotball og friidrett, da det er disse idrettene idrettslaget driver. Vi følger bestemmelser om barneidrett som er utgitt av Norges Idrettsforbund og olympiske komité. Alle trenere i barneidretten må få kjennskap til disse bestemmelsene.

Hovedmottoet er frivillighet. Du kan melde deg av/på alt som tilbys av aktiviteter fra gang til gang.

 

 

 

 

MÅL:

 

  • Aktivisere flest mulig gutter og jenter i alderen 4-9 år.

 

  • Barna deltar på flere idretter

 

  • Delta med lag i fotball/handballserien .

 

  • God deltakelse på friidretts arrangementer

 

  • Utdanne flere trenere, engasjere flere foreldre til å delta.

 

Progresjon

4 - 7 år:
Barn fra 4-7 år har trening én gang pr. uke i gymsal. Lek og allsidighet skal prege tilbudet. Det skal være 2-3 ledere som har ansvaret, men foreldre må stille opp å hjelpe til på treningen. I løpet av året skal det arrangeres en "aktivitetsdag" med lik premiering. Premiering skal foregå på felles avslutningsfest for barneidretten.

7 – 9  år: ( endret på årsmøtet 2010)
Barn fra 7-9 år trener aldersdelt så langt det er mulig og får innføring i ulike idrettsgrener. De får delta i aktivitetsserie i fotball og håndball og på friidrettsarrangementer. Det skal være trening én gang pr. uke fra skolen begynner og fram til fotballsesongen starter i slutten av mai. Hvis det er kapasitet ( bane, hall, trener) er det mulig med en ekstra trening, men klubben er bare forpliktet til å organisere trener en økt i uka.

( I praksis vil dette si at de går ut av barneidretten når de begynner i  5. Klasse. Fotballsesongen organisert av barneidretten fullføres).

AKTIVITETER:

6-7 år: FRIIDRETT

 • Lindesnsesmesterskapet/ klubbmesterskap i friidrett. Arrangeres av friidrettsgruppa

 • Innendørs klubbmesterskap

   

   

  8-9 år

 • Lokal serie i fotball sammen med lag i distriktet:( Spangereid, Holum, Marnardal).

 • Lagene samarbeider om organiseringen.

   

 • Innendørs cup i Lindesneshallen og cup i Mandal siste søndag i august.

   

 • Lindesnsesmesterskapet/ klubbmesterskap i friidrett. Arrangeres av friidrettsgruppa

   

   

  9 år:

  Handballserie arrangert av VAH. Jentelag og guttelag.

   

  Diverse:

  6-9 år: Felles avslutningsfest for barneidretten med utlodning og premiering arrangeres før påske.

   

ARBeidsoppgaver for styret i barneidretten.

Styret for barneidrett velges på årsmøtet i februar og tiltrer umiddelbart.

Styret skal ha eget budsjett. Ruud Regnskap fører regnskap for barneidrettsgruppa som får tilsendt en utskrift pr. måned. I november må budsjettforslag leveres til økonomiutvalg for godkjennelse.

Styret må samarbeide om treningstider med fotball, håndball og friidrettssgruppa.

Styret samarbeider med Spangereid I.L., Holum I.L. og Vigmostad I.L. om internserie i fotball. Internserien spilles fra slutten av mai fram til skoleslutt og fra skolestart til september. Puljeoppsett bør være klart 1.5.

Eventuelle trenerskifter bør skje i august. Styret samarbeider om å skaffe nye trenere. Disse bør tilbys kurs i august/september, og må få innføring i bestemmelser om barneidrett. Det bør være flere trenere til hver gruppe, noen som tar seg av fotball, noen håndball osv…….

LEDERENS OPPGAVER

 • kalle inn til og lede gruppemøter. Innkallelsen skal inneholde saksliste.

 • møte ved kvartalsmøter i hovedstyret og framlegge rapport.

 • sjekke innkommet post på klubbkontoret 1-2 ganger pr. uke. Skal godkjenne og attestere innkomne regninger.

 • fordele alle meldinger og beskjeder til rette vedkommende umiddelbart.

 • sørge for at gruppa utfører sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

 • sørge for at regnskap og budsjett blir fulgt opp og overholdt.

 • skrive ut rekvisisjon ved kjøp av utstyr (kontoret skal ha kopi).

 • overholde tidsfrister på søknader, påmeldinger, bekreftelser o.l.

 • ansvar for utgående korrespondanse fra gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETÆRENS OPPGAVE

 • skrive referat fra møter i barneidrettsgruppa, samle referatene i protokoll og sende en kopi til alle gruppemedlemmene og hovedstyret. Samle referatene i protokoll på kontoret.

 • lage puljeoppsett for internserien i fotball i samarbeid med tidligere nevnte idrettslag.

 • skrive årsrapport fra styret i barneidrett, samle inn årsrapport fra trenerne og levere rapportene på kontoret i god tid før årsmøtet.

 • ha ansvar for annonser i forbindelse med arrangementer.

 • skrive kjørelister til foreldrene. Levere disse til trenerne.

MATERIALFORVALTERENS OPPGAVE

 • sørge for at alle lag har de nøkler, baller, drakter, medisinskrin og annen utstyr de måtte trenge.

 • føre liste over hvilket utstyr og materiell som er utlevert, og til hvem. (Alle trenere fører liste over hvem de har levert drakter til og samler disse inn ved sesongslutt).

 • sørge for at alt utstyr blir samlet inn umiddelbart etter sesongslutt.

 • sørge for kjøp av nødvendig utstyr

 • ta kontakt med materialforvalter i fotball/håndballgruppa ang. mangler ved utstyr på banen/ i hallen.

DOMMER- OG UTDANNINGSKONTAKTENS OPPGAVER

 • sørge for å sette alle nye trenere inn i bestemmelser om barneidrett.

 • skaffe dommere til internserien i fotball. Vi bruker guttelagsspillere til dommere.

 • levere ut dommerliste til trenerne.

 • arrangere kurs om barneidrett i samarbeid med de andre gruppene og kretsen.

 • motivere trenere til å delta på kurs.

 • være med i utdanningsutvalg.

 • innkalle til trenermøte minst 4 ganger pr. år, gjerne i samarbeid med de andre gruppene.

 • sørge for at alle trenere eller foreldrekontakter fyller ut lister med:

 • navn på spiller

 • navn på foreldre/foresatte

 • adresse, tlf.nr.

 • møte jevnlig på treninger for å holde kontakt med/mellom "lagene" og barneidrettsgruppa.

  KASSERERS OPPGAVE

 • er ansvarlig for budsjett og regnskap. Oppfølging av budsjett i gruppa.

 • er ansvarlig for dugnader i regi av barneidretten

 • er ansvarlig for fotballgruppas 17. mai arrangement hvert 2. år.

 • er ansvarlig for avslutningsfest for barneidretten.

 • skal betale attesterte regninger.


Hovedsponsorer:

cid image001 jpg01D14C4E Kopi 2

logo ruud

logo

IMG 1217

 Samarbeidspartner:
megler2

Nettsideprodusent:

 

grasrotandelen-plakat

På forhånd takk for din støtte!
Hver gang du tipper vil litt av din innsats overføres til IL Giv Akt - uten at det koster deg en krone.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace


Webløsning ©2012 av Salit Joomla webmal av Web Norge