Håndballskole 2019

Håndballskole 2019

Arrangør: I.L. Giv Akt
Påmeldingsfrist: 02.08.2019 17:30:00

Påmelding til Giv Akts håndballskole 5. - 7. august 2019

Deltageravgift for håndballskolen er kr 835,-

Ved påmelding av søsken betaler du kr. 835,- for det første barnet, deretter kr. 435,- per søsken. Velg antall deltagere/søsken i nedtrekksmenyen.

For- og etternavn på søsken 1 som skal delta

For- og etternavn på søsken 2 som skal delta

For- og etternavn på søsken 3 som skal delta

For- og etternavn på minst en foresatt

Mobilnr. til minst en foresatt

Deltakerens epostadresse

Er det spesielle forhold vi trenger å ta hensyn til ift ditt barn - allergier, medisiner etc?

Forhold vi må hensynta ift ditt barn - allergier, medisiner etc?

Bilder kan bli brukt i forbindelse med reportasje i lokalavis el. på klubbens hjemmeside

Fyll ut i hvilket år barnet er født

Vi bruker denne informasjonen når vi deler inn i grupper slik at alle kommer sammen med noen de kjenner.


Levert av IdrettenOnline