Utleiereglement og branninstruks for Giv Akt loftet.


Utleiereglement og branninstruks (klikk på tekst for å hente dokument)

Ansvarlig leietager må gjøre seg kjent med utleiereglement og branninstruks i forkant av leie og signerer for lest /forstått. Dette kan gjøres på papir eller ved digitalt signatur.


 

Oppdatert 28.06.24