Pris 


Treningsrom

Årsabonnement: 500 kr

Depositum nøkkelbrikke: 100 kr


Spillere tilknyttet seniorlag i håndball og fotball får dekket abonnement på treningsrom gjennom treningsavgiften.


Medlemskontingent:

Aktive medlemmer: 400 kr

Trenere og styremedlemmer: 200 kr

Støttemedlemmer: 200 kr

Æresmedlemmer: FritakOppdatert 03.10.2021