Husstyret/Fellesstyret


RolleNavnMobilEpost
StyremedlemIna Birkeland908 60 505birkelandina@gmail.com
StyremedlemLeif Adolf Vigeland913 52 696leifav@gmail.com
StyremedlemBorghild Løver
borg_lover@hotmail.com
StyremedlemTerje Haaland

VaktmesterTorfinn Hægbostad

VaktmesterKolbjørn Wikstrøm

Oppdatert 19. september 2021