Hjertestarter

IL Giv Akt har hjertestarter tilgjengelig på sitt idrettsanlegg. Hjertestarteren oppbevares i hjertesstarterskap som henger på veggen ved fotballgruppas ballbu i Lindesneshallen - mot kunstgressbanen. 

Hjertestarterskapet  er et såkalt grønt "Rotaid" skap hvor man vrir lokket på skapet i pilens retning og slipper det ned. Det blir da hengende i en lenke og man kan så ta ut hjertestarteren. Alarm vil utløses og gi lyd så lenge skapet er åpnet. Øvelse i bruk av skap og hjertestarter vil være del av det årlige hjertestarterkurset for trenere og tillitsvalgte i klubben.

Åse Berit Grisledal er autorisert kursholder for bruk av hjertestarter og livreddende førstehjelp. Hun gjennomfører regelmessig opplæring i hjertestarter og førstehjelp for alle trenere/tillitsvalgte. Det er også oppfølgingskurs 1 gang pr. år.