Informasjon om å varsle

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si ifra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si ifra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si ifra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du ved å trykke på knappen her:

MittVarsel

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg. Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje.
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, film etc. på det som har skjedd, send dette inn som vedlegg.
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem.

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med en av oss som er satt til å administrere MittVarsel i Giv Akt.

Siri Osestad, tlf. 909 10 825 - Administrator MittVarsel
Ina Birkeland, tlf. 908 60 505 - Saksbehandler MittVarsel
Jan Håkon Fjeldskår Grisledal, tlf.481 96 562 - Saksbehandler MittVarsel


Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen få dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen MittVarsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Siri Osestad som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med en av saksbehandlerne.