Mitt varsel

Idrettslaget Giv Akt skal være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Giv Akt tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.


Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer. Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer.


Hvor/til hvem sendes varselet?

Giv Akt mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår daglig leder og administrator for Mitt varsel Siri Osestad som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med styreleder Ina Birkeland, tlf. 908 60 505.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si ifra! I Giv Akt har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier ifra. 

Lenke til varslingsskjema finner du ved å trykke på knappen her: 

Mitt varsel

Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med en av oss som er satt til å administrere Mitt varsel i Giv Akt.

Siri Osestad, tlf. 909 10 825 - Administrator Mitt Varsel
Ina Birkeland, tlf. 908 60 505 - Saksbehandler Mitt varsel
Jan Håkon Fjeldskår Grisledal, tlf.481 96 562 - Saksbehandler Mitt Varsel

Det er og mulig å ta kontakt med en av Agder Idrettskrets sine rådgivere om du er usikker.

Anne Lise Lassen
E-post: annelise.lassen@idrettsforbundet.no
Telefon: 907 36 248

Per Ivar Bristøl
E-post: perivar.bristol@idrettsforbundet.no
Telefon: 419 00 260

Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/