Retningslinjer for bruk av IL Giv Akt sitt treningsrom


Treningsrommet til IL Giv Akt er et ubetjent treningsrom. Idrettslagets medlemmer kan disponere treningsrommet mot en årlig treningsavgift på kr. 500,- og gyldig nøkkelbrikke (depositum kr. 100,-). Er du ikke medlem må du registrere deg som medlem og betale medlemskontingent først. Innmelding gjøres via klubbens hjemmeside www.giv-akt.no 

Nøkkelbrikke gir kun tillatelse til bruk av treningsrommet. Det er strengt forbudt å benytte hallen. 


Reglement for tilgang og bruk av treningsrommet skal underskrives i forkant av tildeling av nøkkelbrikke. Dette skjer digitalt ved innmelding.


Åpningstider:

Mandag - torsdag kl 06:00 - 22:00

Fredag/lørdag/søndag kl 06:00 - 20:00


Nøkkelbrikke til treningsrom

 • Nøkkelkortet er personlig. Medlemmer kan ikke låne bort nøkkelkortet til andre eller ta med andre på trening som ikke er medlemmer/betalende.

 • Brudd på reglene medfører at nøkkelbrikke deaktiveres. Ved gjenåpning av nøkkelbrikke påløper et gebyr på kr. 100,-. Gjentatte overtredelser vil medføre utestengelse fra treningsrommet.

 • Medlemmet plikter snarest å melde fra dersom nøkkelbrikke er tapt. Tapt brikke erstattes mot gebyr på kr. 100,-

 • Det skal betales depositum på kr. 100,- for nøkkelbrikke.

 • Det må påregnes kontroll av gyldig medlemskap/treningsavgift.


Retningslinjer for bruk av treningsrom

 • Aldersgrense er 16 år (det året man fyller 16 år). Dersom bruker er under 18 år må det gis skriftlig samtykke fra foresatt. Lag i klubben med erfaren trener tilstede kan disponere treningsrommet til noe trening fra året utøverne fyller 14 år.

 • All trening i treningsrommet skjer på eget ansvar. Bruker er selv ansvarlig for å sette seg inn i bruken av treningsutstyret og at vedkommende er skikket til å bruke treningsutstyret.

 • IL Giv Akt er ikke ansvarlig for skader som evt. oppstår på personer eller gjenstander, heller ikke tap av gjenstander under trening.

 • Det er ALLE sitt ansvar å holde det ryddig og rent i treningsrommet

  • Bruk alltid håndkle når du trener

  • Legg manualer/utstyr på plass etter bruk

  • Vask apparater etter bruk med rengjøringsmiddel som er tilgjengelig på sprayflasker og tørk over med papir.

  • Kast søppel i søppelbøtte.

 • Vis hensyn til andre brukere av rommet

  • Volum på lydanlegg holdes på et nivå slik at det ikke er til sjenanse for andre.

  • Ikke opphold apparater/manualer lenger enn nødvendig dersom andre venter på tur.

  • Kun personer som trener skal oppholde seg i treningsrommet.

 • Barn under 14 år skal av sikkerhetsmessige årsaker ikke være til stede i treningsrommet. 

 • Det er ikke tillatt å låne med seg utstyr eller ta ut utstyr fra treningsrommet. Det er heller ikke tillatt å ta med eget utstyr inn i treningsrommet.

 • Meld fra dersom det er skade, feil eller mangler ved utstyret i treningsrommet

 • Hærverk og uvettig bruk av utstyret kan utløse erstatningsansvar.

 • Brudd på disse retningslinjene kan føre til bortvisning eller deaktivering av nøkkelbrikke.

 • Sjekk at vinduer og dører er låst når treningsrommet forlates.

 • Bruker må gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og slukkeutstyr.


Første gangs registrering:

 • Du må være medlem av IL Giv Akt. Er du allerede medlem, gå videre til neste punkt. Dersom du ikke er medlem av IL Giv Akt, må du registrere medlemskap under fanen Bli medlem på Giv Akts hjemmeside. Link til registrering: https://www.giv-akt.no/register/apply/application Medlemskontingent tilsendes så pr. mail.

 • For å registrere seg som bruker av treningsrom og betale den første treningsavgiften må første gangs registrering gjøres under fanen Treningsrom på hjemmeside. Link for registrering: www.giv-akt.no Her legger bruker inn nødvendige opplysninger om seg selv samt gir aksept for at retningslinjer for bruk av treningsrom er lest og forstått. Ved veis ende i registreringen betales den årlige treningsavgiften på kr 500,-  + kr. 100,- i depositum for nøkkelbrikke. Når betaling er mottatt vil nøkkelbrikke utstedes. Nøkkelbrikke mottas senest 1 uke etter innmelding og kan hentes på Rema 1000 Vigeland.
 • Dersom innmelder er under 18 år må det foreligge samtykke fra foresatt. Link til samtykkeskjema: Samtykkeskjema foresatt (giv-akt.no) Foresatt sender inn signert samtykkeskjema til post.givakt@gmail.com

 • Oppsigelse av medlemskap i klubb og treningsrom må sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse sendes til post.givakt@gmail.com    

 • Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut årlig dersom ikke oppsigelse er mottatt. Medlemskontingent sendes normalt ut 1. kvartal årlig. Treningsavgift sendes fortløpende ut når gjeldende treningsavgift er på vei til å utgå.

 • Både medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt for å disponere treningsrommet. Uteblir betaling sperres nøkkelbrikke. Gjenåpning av nøkkelbrikke har et gebyr på kr. 100,-.

 •  

  Ved feil/mangel på utstyr eller spørsmål vedr. medlemskap og treningsavgift, ta kontakt med

  daglig leder Siri Osestad via mail til post.givakt@gmail.com eller tlf. 909 10 825


  Oppdatert 02.12.2022