Dommere


Kretsdommeroversikt I.L. Giv Akt 2018

Bernt Ødegård - 47367560 - bernt.odegard@ge.com\bernt.odegard@hotmail.no 
Rune Akselsen - 99252099 - rune.akselsen@losmail.no
Furat Al-Hassani - 41407224 - furat.al-hassani@ge.com 

Zyad Tarik Qashu  - 40095992 - zyadxil@gmail.com 

Forfalls dommer:
Reidar Helland - 98420744 -
re-hell@online.no 

Betaling til klubbdommere

Dommerregning - Fotball.pdf