INNSAMLING

Giv Akt jobber i samarbeid med Lindesnes Jeger&Fisk, Lindesnes Skytterlag, Lindesnes Pistolklubb, Vigmostad IL og Lindesnes KFUK/KFUM for å samle inn tre millioner i egenkapital til en ny hall og skytebane på Vigeland. Vi har vurdert mange muligheter for hvordan vi skal samle inn disse pengene, og vi ser at vi er helt avhengige av bidrag fra næringsliv, privatpersoner og støtte fra gavefond og legater, ca 1/3 fra hver.

For privatpersoner som ønsker å støtte prosjektet har vi gjort det mulig å kjøpe seg en symbolsk del av banen. Vi har delt banen i 400 deler, 20x20, og selger hver del for 2500 kroner. Alle som kjøper seg en banedel vil få navnet sitt på skilt i hallen. For å kjøpe en banedel går du inn her og "melder deg på":  https://www.giv-akt.no/p/39024/pamelding  Du vil da motta en faktura på din banedel, og bli registrert som banekjøper i vårt system. (Vi bruker Bloc AS som fakturaleverandør, og betaling vil bli utbetalt til oss via dem)

Hvis noen ønsker å gi en anonym gave er det også veldig velkomment. Prosjektets kontonummer er: 3000.37.35407. Kontoen er registrert på Giv Akt, men alle foreningene i prosjektet har innsyn på kontoen.

Hvis noen har ideer til tiltak for å samle inn penger eller bare har lyst til å gjøre en innsats er dere velkomne til å kontakte oss. Kontakt Ina Birkeland på tlf. 90 86 05 05 eller bruk prosjektets mailadresse: nyhallogskytebane@gmail.com.

Har du spørsmål knyttet til prosjektet eller innsamlingen er du også velkommen til å kontakte oss på: nyhallogskytebane@gmail.com

Vi har også utarbeidet en egen brosjyre som sier mer om hvem vi er og hvordan man kan bidra.