Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av I.L. Giv Akt den 20. Aug 2019

Hovedstyret har i kveld sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 3.september klokken 20.00. Årsmøtet vil handle om hvordan klubben skal være med å dekke sin andel av egenandelen på 3 millioner som lag og foreninger må stille med. Vi håper flest mulig av våre medlemmer stiller opp på dette årsmøtet slik at vi sammen kan finne en god løsning på dette.

Torsdag 5.september skal kommunestyret vedta om kommunen skal starte opp med å bygge en ny flerbrukshall og skytebane i tilknytning til dagens Lindesneshall. Det er som kjent stilt krav om at lag og foreninger må bidra med en egenandel på 3 millioner for å finansiere hallen. Egenandel bør derfor være på plass til kommunestyret skal behandle saken. Vi har derfor i samarbeid med Lindesnes Skytterlag, Lindesnes KFUK-KFUM Volleyball, Vigmostad IL, Lindesnes Jeger og Fisk og Lindesnes Pistolklubb jobbet med å få på plass denne egenandelen. Når denne innkallingen sendes ut er vi fortsatt ikke kommet i mål med dette arbeidet, men vi jobber fortsatt med å finne en løsning. Uansett utfall av dette arbeidet så ønsker vi å ha årsmøtet sin godkjenning på den løsningen vi kommer til å presentere for kommunen.

Klubben vedtok på ordinært årsmøte i 2019 å støtte prosjektet med 300 000. Ekstraordinært årsmøtet kan bli bedt om:


  •  Å ta stilling til om klubben skal øke sitt bidrag.

  • Godkjenne avtaler med andre foreninger om hvordan egenandelen skal fordeles

  • Godkjenne avtaler med utenforstående som kan innebære en økonomisk risiko for klubben.


Hvis noen har ytterligere spørsmål i forkant av møtet kan Ina Birkeland kontaktes på telefon 90 86 05 05 eller mail birkelandina@gmail.com.

Fullstendig innkalling og delårsregnskap pr 30.06.19 er tilgjengelig her: https://www.giv-akt.no/p/46262/arsmote-2019


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.