Trim 50+ tar treningspause frem til nyttår

Postet av I.L. Giv Akt den 13. Nov 2020

Pga korona-situasjonen har Trim 50+ gjengen bestemt seg for å ta treningspause frem til nyttår. Det vil bli gitt beskjed når treningen gjenopptas.
Enkle, men viktige smitteråd som må følges

Postet av I.L. Giv Akt den 3. Nov 2020

Til spillere, trenere, foresatte, tillitsvalgte og frivillige i Giv Akt

Dette er en påminnelse til alle i Giv Akt om at vi som klubb fortsatt står i en nasjonal dugnad når det gjelder å stoppe smitte av korona-viruset. Alle må bidra!

Det har skjedd mye siden 12. mars da Giv Akt måtte avlyse all aktivitet i klubbens regi i tråd med nasjonale bestemmelser. Det har heldigvis være oppmykninger av de strenge koronarestriksjonene siden den gang.

Men smittefaren er ikke over. Det er fortsatt mange begrensninger, men mye av den vanlige aktiviteten blant barn og unge i Giv Akt kan pr. i dag gjennomføres. For voksne over 20 år er det fortsatt store begrensinger innen håndball og fotball. For at aktiviteten skal kunne opprettholdes og videre oppmykning av restriksjoner skal kunne skje, er det viktig at ALLE i Giv Akt er sitt ansvar bevisst og tar smittevern på alvor.

Smitteverntiltakene som nå gjelder i norsk idrett, ser ut til å bli langvarig. De viktigste tiltakene for å hindre økt smitte i idretten er:

 • Hold avstand mellom personer – minimum 1 meter.
  For utøvere under 20 år er det tillatt med nærkontakt med andre i spill- og kampsituasjon. 1 meters avstand gjelder i alle andre situasjoner utover dette. Det betyr at 1 meters avstand mellom utøvere skal overholdes i alle pauser (drikkepauser, time-out), før/etter aktivitet, på innbytterbenk, ved fysisk trening etc. For utøvere over 20 år er det ikke unntak for 1 meters regel i spill- og kampsituasjon.

 • Vask hender før og etter trening/kamp. 
  Alle skal vaske hender grundig eller bruke antibac når man ankommer trening/kamp, underveis i økta ved behov, og før man forlater trening/kamp. Det er ikke godt nok kun å vaske hendene hjemme før man drar til trening/kamp eller når man kommer hjem. Antibac skal være tilgjengelig i alle lag/grupper. Trener/fadder er ansvarlig for at alle som skal delta på økta benytter antibac (evt. grundig håndvask) før og etter trening samt for rekvirering av ny antibac når tomt.

 • Er du syk – bli hjemme!

 • Bruk egen drikkeflaske
  Alle skal ha hver sin drikkeflaske merket med navn. Ikke del drikkeflaske med noen. Flasken skal fylles med vann hjemme.
   
 • Rengjør felles utstyr før og etter trening/kamp
  Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis. Ved bruk av felles matter, kjegler, treningsdummy, strikk og annet utstyr som berøres hyppig med hendene/ansikt, skal rengjøres etter bruk.

 • Respekter stengt garderobe
  Garderober skal være stengt. Det er gitt to unntak: 
  • Lag som har treningstid rett etter skoletid (gjelder pr. i dag ett håndball-lag) kan benytte garderobe for å skifte til treningstøy. Alle skal dusje hjemme. 
  • Bortelag eller spillere med lang reisevei (mer enn 45 min) som melder inn behov for dusjing til klubben, kan benytte garderobe.
   Garderobe må rengjøres etter bruk.

Disse smitterådene er enkle, men likevel enormt viktige! Det forventes at alle som deltar i trening og arrangement i Giv Akts regi overholder disse enkle smitterådene.

All trening og arrangementer i Giv Akt's regi skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektorat, Folkehelseinstitutt, Kommuneoverlege, Norges idrettsforbund og de enkelte særforbund.

Veileder smittevern for idrett: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
Covid -19 og publikum i Lindesneshallen under håndballkamp

Postet av I.L. Giv Akt den 12. Okt 2020

Håndballsesongen 2020/21 er smått i gang, og til lørdag arrangeres sesongens første hjemmekamper i Lindesneshallen.  P.g.a Covid-19 blir dette noe annerledes enn hva vi er vant til. Giv Akt følger retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet (FHI), Lindesnes kommune og Norges Håndballforbund (NHF) for arrangering av kamper.
Lindesneshallen har tribunefasiliteter som gjennom denne pandemien dessverre ikke egner seg for det store publikummet. Det er fra Lindesnes kommune gitt tillatelse til et svært begrenset antall publikum og Giv Akt håndball har besluttet at plassene i all hovedsak tildeles hjemmelagets foresatte. Hvert lag får informasjon om dette internt. Det er i tillegg satt av 5 plasser til bortelagets sjåfører. Selv med en rekke smittevernregler å forholde seg til og med publikumsbegrensing, så gleder Giv Akt håndball seg til å komme i gang med håndballsesongen.Trafikk- og parkeringsutfordringer ved idrettsanlegget på Nyplass (fotballbaner, gymsal og idrettshall).

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Denne høsten er det store trafikale utfordringer rundt idrettsanlegget. Det skyldes bygging av ny hall og at område rundt Lindesneshallen er omgjort til anleggsområde. Heldigvis er dette bare midlertidig - og det blir veldig bra når ny hall og uteområdet blir ferdigstilt.
MEN, det er mange myke trafikanter som ferdes i området på ettermiddags- og  kveldstid som skal på trening og kamp og Giv Akt henstiller alle som kommer med bil om å vise hensyn.
Giv Akt's oppfordring til alle bilister:
 • Bruk parkeringsplass ved Vigelandsstua når du skal til fotballbanene og gymsal - her er god plass til å slippe av barn, parkere og snu.
 • Bruk skoleplass ved VUS når du skal til gymsal og Lindesneshallen. Her er begrenset plass. Vær obs! Det foregår utendørs trening i skolegården noen ettermiddager, og mange av de yngste barna skal inn og ut av gymsal gjennom ettermiddagen.
 • Respekter skilting med stopp- og parkering forbudt! Feilparkeringer skaper mange farlige trafikksituasjoner.
 • Parkering innenfor bom mot fotballbaner, dersom bommen står åpen, skal ikke forekommer. Innenfor dette området skal spillere/tilskuere kunne ferdes fritt uten å må ta hensyn til biler.
 • Hvis barn må avleveres tett på fotballbane/gymsal/idrettshall oppfordrer vi bilistene om å kjøre inn via Peder Claussønsvei - slippe av barnet -  og deretter kjøre videre ut mot Hestehaven. Da reduseres deler av trafikken.
Vis hensyn!Hjertestarter er på plass i skap utenfor ballbua i Lindesneshallen vis a vis kunstgressbanen.

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Hjertestarterskap er nå kommet på plass på veggen på Lindesneshallen ved ballbua mot kunstgressbanen. Det er et såkalt grønt "Rotaid" skap hvor man vrir lokket på skapet i pilens retning og slipper det ned. Det blir da hengende i en lenke og man kan så ta ut hjertestarteren. Alarm vil utløses og gi lyd så lenge skapet er åpnet. Øvelse i bruk av skap og hjertestarter vil være del av det årlige hjertestarterkurset for trenere og tillitsvalgte i klubben.
Utrulling av sportsplan fotball

Postet av I.L. Giv Akt den 31. Aug 2020

Torsdag 10. september klokken 20:00 blir det en presentasjon av en ny sportsplan for Giv Akt Fotball

Presentasjonen holdes på Giv Akt loftet. Foreldre, trenere, faddere og andre som har interesse av å komme, dere er hjertelig velkomne.

Det vil bli servering.

Håper vi sees!
Trim 50+ oppstart mandag 7. september

Postet av I.L. Giv Akt den 30. Aug 2020Trim 50+ starter opp mandag 7. september kl. 18 i gymsalen på Vigeland.

Menn og kvinner fra 50 år og oppover er velkommen.

Ta med liggeunderlag.

Godt for bl. a nakke, skuldre, rygg, hofter m.m.

All trening i idrettslagets regi under Covid-19 pandemien skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og de enkelte særforbund
Håndballskolen 2020

Postet av I.L. Giv Akt den 23. Aug 2020

Årets håndbaskole er for lengst overstått. Det ble en litt annerledes håndballskole i år med smittevernsregler, men ungene koste seg like mye som de pleier og det ble tre fine dager, med mye lek og håndball for alle deltakerne. 

Tusen takk til de flinke instrukstørene våre fra damelaget og J16! Uten dere hadde vi ikke fått dette til.

Det har vært ekstra krevende å planlegge årets treningshøst, men brikkene begynner å falle på plass og mer informasjon treningstider og hvilke lag vi har i år kommer i løpet av kort tid. Vi håper at håndballskolen ga mersmak og at ALLE ønsker å fortsette med håndball (10 år og oppover) eller barneidrett (4-9 år) utover høsten.

Under følger noen tilbakeblikk fra håndballskolen:

Gymsalen er foreløpig stengt for trening

Postet av I.L. Giv Akt den 16. Aug 2020

Lindesnes kommune åpner inntil videre IKKE opp for trening i gymsalen. Det betyr at klubben har flere treningsgrupper som ved skolestart står uten treningstid innendørs. Vi har heldigvis mye flott treningsareal utendørs rundt skoler/idrettshall/Vigelandsstua/lysløype, som kan benyttes når vær og vind tillater det. Klubben ser på mulige løsninger for gruppene som er berørt. Inntil videre gjelder følgende:

 • BASISBALL er godt i gang med trening og har sine treninger i skolegården på VUS mandager og onsdager kl 18:00.
 • TRIM 50+ avventer sine treninger. Nærmere beskjed vil bli gitt før oppstart.
 • BARNEIDRETT det blir ei runde med trenere til berørte kull. Hvert kull vil få informasjon direkte når avklart.

Klubben minner for øvrig om at all trening i idrettslagets regi under Covid-19 pandemien skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektorat, Folkehelseinstitutt og de enkelte særforbund.
Klubben søker håndballtrenere til yngre lag.

Postet av I.L. Giv Akt den 6. Aug 2020

Giv Akt håndball søker håndballtrenere til noen av våre yngre håndball-lag for kommende sesong.


Har du lyst på en positiv, engasjerende og spennende hobby? Da søker Giv Akt nettopp deg. Vi søker trenere for 1-2 treningsøkter pr. uke, samt kampledelse noen ukedager/helger gjennom sesongen. 

 

Om du kan være interessert i å bidra med å spre håndballglede til barn og unge i Giv Akt som håndballtrener, ta kontakt med leder for håndball jr. Tina H. Hansen tlf. 952 85 250.
Påmelding til Giv Akt Håndballskole er nå åpnet

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Jul 2020

Giv Akt Håndballskole 2020

Giv Akts håndballskole kombinerer lek og moro med ferdighetsutvikling og sosiale aktiviteter. 

Alle barn født fra 2008 til 2013 er velkommen (høstens 2. - 7. klassinger).

Instruktørene på håndballskolen kommer fra Giv Akts damelag og damelagets rekrutter.

Nødvendige smittevernstiltak vil bli gjennomført, og alle deltakere må forholde seg til gjeldende smittevernsregler. Dette gjør også at vi må endre litt på opplegget i forhold til tidligere år når det gjelder gruppeinndeling og oppmøtested. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt på mail i uken før håndballskolen starter. Hvis du dagen før fortsatt ikke har fått informasjon må du ta kontakt med oss (se under)

Tidspunkt:

7. - 9.august (Fredag, lørdag og søndag)

Deltagerne deles inn i puljer etter alder; de yngste er på håndballskolen på formiddagen og de eldste på ettermiddagen.

- Kullene 2013, 2012 og 2011 har håndballskole fra 09.00 - 13.00.

- Kullene 2010, 2009 og 2008 har håndballskole fra 13.30 - 18.00

Om arrangementet:

Deltageravgiften er 300 kr, og ved påmelding av søsken betaler du 150 kr for det ene barnet deretter 150 kr per søsken. 

Inkludert i deltageravgiften er:

- Håndballskole med veileder hver dag.

- Drikkeflaske

- Håndball

- T-skjorte

- Diplom

- Brødmåltid og frukt to dager og grilling siste dag

Barna må ha med ute- og innesko, ute- og inneklær og drikke hver dag. Evt. solkrem ved fint vær.

Påmelding: 
Påmelding til Giv Akt Tine fotballskole gjøres via klubbens hjemmeside: www.giv-akt.no under fanen Påmelding. 

Påmeldingsfrist: 
Søndag 02.08.2020 eller til arrangementet er fullt. Hvis arrangementet blir fullt vil det bli satt opp venteliste. 

Giv Akt har fått tildelt tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (Bufdir) til et prosjekt klubben har kalt “Alle med! Cupdeltagelse, håndballskole og fotballskole”. Tilskuddet gjør at Giv Akt kan tilby deltagelse på årets håndballlskole til sterkt redusert pris. Gjennom prosjektet “Alle med!” tilbys også noen gratis plasser på årets håndballskole.

Håndballskolen vil overholde koronavettreglene som er utarbeidet av FHI og NHF. Det forventes endringer i reglene før oppstart. Oppdatert koronainformasjon, samt informasjon om oppmøte, henting, oppsett av baner m.m. blir formidlet ut i uken før oppstart, via Giv Akt sin hjemmeside/facebook, samt til mailadresse som registreres ved påmelding. 

Kontaktperson for arrangementet:
Eli Erland, tlf. 47658639, e-post: elierland@gmail.com. Ta kontakt ved spørsmål.

Kontaktperson vedr. betaling og faktura:
Siri Osestad tlf. 909 10 825, e-post: post.givakt@gmail.com
Infoskriv til deltagere (og foresatte) som er påmeldt til Giv Akt Tine fotballskole kommende helg

Postet av I.L. Giv Akt den 17. Jun 2020

Velkommen til Giv Akt Tine fotballskole 2020

Årets fotballskole sparkes i gang lørdag morgen klokken 09:00. Vi gleder oss til å ta imot 140 barn på Nyplass.
Det er svært mange som vil være med i år og vi har fremdeles folk på venteliste, så til eventuelle som ikke kan stille, ber vi dere ta kontakt for å kunne gi plassen videre til andre.

Instruktørene er i hovedsak fra klubbens senior og junioravdeling. Vi er begeistret over å ha fått med flere dyktige damer som kan følge opp jentene i egne grupper. 

Selve treningsøktene blir tett fulgt opp av hovedtrener i Giv Akt, Frank Våge Skårdal. Det blir lagt opp til egne keeper økter. 

 

Nytt i 2020 er koronavett reglene i fotballen:

 


Derfor innfører vi noen tiltak. Blant annet har vi satt opp hente/leverings punkter.
Se under for oversikt over gruppene og hente/leverings plasser av barna. Til de som kommer på sykkel så vennligst følg de samme punktene. Her vil det stå representanter fra Giv Akt som sørger for at barna kommer på riktig gruppe.


Hovedbanen (grønn)

Treningsbanen (rød)

Kunstgresset (blå)

Gutter 2013

Jenter 2011/10/09/08

Gutter 2008

Gutter 2012

Jenter 2012/2013

Gutter 2007

Gutter 2011

Gutter 2009


Gutter 2010
Eksempel: 

Er ditt barn på gutter 12, møter han ved den grønne prikken og blir videresendt til instruktører på hovedbanen (grønn firkant).

Tiltakene vi iverksetter er i hovedsak for å unngå større ansamlinger av personer og kunne begrense smittefaren. Vi følger FHI og NFF sine råd, samt egen veileder utarbeidet for TINE Fotballskole for året.  

Tidspunkt:
Lørdag 20.06 klokken 09:00 - 15:00
Søndag 21.06 klokken 09:00 - 15:00

Sted:
Nyplass Stadion/Lindesneshallen

Barna må ha med leggbeskyttere, treningsklær etter været, skiftetøy og drikkeflaske. Husk å smøre barna med solkrem.                        

Påmelding til Giv Akt Tine fotballskole 2020 - fullbooket

Postet av I.L. Giv Akt den 3. Jun 2020

Se kildebildet

Giv Akt Tine fotballskole er fulltegnet. Det er mulig å sette seg på venteliste for plass. Send en mail til post.givakt@gmail.com med navn på spiller, tlf og mailadresse til foresatt. Dersom det skulle bli forfall eller mulighet for å ta inn flere, vil Giv Akt ta kontakt fortløpende. 

Giv Akt Tine fotballskole 2020


Giv Akt Tine fotballskole kombinerer lek og moro med ferdighetsutvikling og sosiale aktiviteter.
Alle barn fra 1. klasse - 7. klasse er velkommen.
Barna blir delt i mindre grupper etter alder som ledes av klubbens ungdoms- og senioravdeling.

Tidspunkt:
Lørdag 20.06 klokken 09:00 - 15:00
Søndag 21.06 klokken 09:00 - 15:00

Sted:
Nyplass Stadion/Lindesneshallen

Pris:
Deltakeravgift er kr. 200,- Ved påmelding av søsken betaler du kr 200,- for det første barnet, deretter kr 100,- pr søsken.

Inkludert i deltakeravgiften er:

- Brødmåltid og frukt + grilling på søndagen

- T-skjorte

- Sekk

- Ball

- Diplom

Barna må ha med leggbeskyttere, treningsklær etter været, skiftetøy og drikkeflaske. Husk å smøre barna med solkrem.

Påmelding: 
Påmelding til Giv Akt Tine fotballskole gjøres via klubbens hjemmeside: www.giv-akt.no under fanen Påmelding.  Påmeldingsfrist: 09.06.2020

Giv Akt har fått tildelt tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge (Bufdir) til et prosjekt klubben har kalt “Alle med! Cupdeltagelse, håndballskole og fotballskole”. Tilskuddet gjør at Giv Akt kan tilby deltagelse på årets fotballskole til sterkt redusert pris. Gjennom prosjektet “Alle med!” tilbys også noen gratis plasser på årets fotballskole.

TINE fotballskole blir overholdt i henhold til koronavettreglene som er utarbeidet av FHI og NFF. Det forventes endringer i reglene før oppstart. Oppdatert koronainformasjon, samt informasjon om oppmøte, henting, oppsett av baner m.m. blir formidlet ut - ca en uke før oppstart, via Giv Akt sin hjemmeside, samt til mailadresse som registreres ved påmelding. 

Kontaktpersoner:
Fotballskole: Daniel Skurve, tlf. 473 50 109, e-post: danskurve@gmail.com
Betaling/fakturaspørsmål: Siri Osestad, tlf 909 10 825, e-post: post.givakt@gmail.com        


Alle med!

Postet av I.L. Giv Akt den 29. Mai 2020

Giv Akt har nylig fått tildelt kr. 70.000,- i tilskudd fra Bufdir til et prosjekt klubben har kalt "Alle med! Cupdeltagelse, håndballskole og fotballskole". Tilskuddet har klubben blitt tildelt gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. I Giv Akt ønsker man at alle barn og unge i bygda skal ha like muligheter, uavhengig av økonomi, til å delta på Giv Akt sine fotball- og håndballskoler, samt deltagelse på cup'er som fotball- og håndballgruppa reiser på gjennom sesongen.

Pga Covid-19 blir det dessverre svært begrenset med cup-aktivitet for våre utøvere dette året. Men det planlegges for å arrangere fotballskole og håndballskole - selvfølgelig etter retningslinjer gitt av helsemyndigheter, fotballforbund og håndballforbund.

Tilskuddet fordeles i sin helhet mellom håndballskole og fotballskole. Det betyr at Giv Akt i år kan tilby fotballskole og håndballskole til betydelig redusert pris. I tillegg er det gjennom prosjektet satt av noen gratis plasser.

Påmelding til Tine fotballskole er like om hjørnet.  


Årsmøte tirsdag 25. februar kl 19:00 på Giv Akt loftet

Postet av I.L. Giv Akt den 18. Feb 2020

Velkommen til årsmøte tirsdag  25. februar kl 19:00. Sakliste og saksdokumenter til årsmøtet er nå tilgjengelig.


Sakliste og saksdokumenter
Ingen Trim 50+ i uke 8

Postet av I.L. Giv Akt den 16. Feb 2020
Fantastisk oppmøte på klubbens første seniortreff

Postet av I.L. Giv Akt den 3. Jan 2020


Mandag 2. desember hadde klubben invitert til seniortreff på Giv Akt loftet. Klubben ønsker å etablere et treffsted for godt voksne Giv Akt’er. 

Det startet med å sende ut noen innbydelser for å lufte stemninga i bygda, samt deling av invitasjon på sosiale medier.  19 stk møtte på første treff, og det ble gjennomført et treff til uka etter, med tilsvarende godt oppmøte. God stemning rundt kaffebordet, med mimring om aktiviteter og hendelser tilbake i tid.

Klubben har fått mange gode tilbakemeldinger om at dette kan bli et bra tilbud, og noe seniorene ønsker å benytte seg av. Dette er et sosialt og helsefremmende tiltak.

Det vil bli laget en møteplan for våren 2020 og klubben vil i oppstartsfasen sende ut sms i forkant av seniortreffene, til de som har satt seg opp på liste. Om noen ønsker å stå på denne lista, men ikke har hatt anledning til å møte enda, kan sende sms til tlf 909 10 825(Siri Osestad). 

Årets første seniortreff blir nå førstkommende mandag (6. januar 2020) kl 11:00 på Giv Akt loftet. Invitere gjerne med venner og kjente.

PS! Det er heis i lokalet, så ingen trenger å frykte den bratte trappa.

 

VELKOMMEN TIL SENIORTREFF!