Alle med!

Postet av I.L. Giv Akt den 29. Mai 2020

Giv Akt har nylig fått tildelt kr. 70.000,- i tilskudd fra Bufdir til et prosjekt klubben har kalt "Alle med! Cupdeltagelse, håndballskole og fotballskole". Tilskuddet har klubben blitt tildelt gjennom Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. I Giv Akt ønsker man at alle barn og unge i bygda skal ha like muligheter, uavhengig av økonomi, til å delta på Giv Akt sine fotball- og håndballskoler, samt deltagelse på cup'er som fotball- og håndballgruppa reiser på gjennom sesongen.

Pga Covid-19 blir det dessverre svært begrenset med cup-aktivitet for våre utøvere dette året. Men det planlegges for å arrangere fotballskole og håndballskole - selvfølgelig etter retningslinjer gitt av helsemyndigheter, fotballforbund og håndballforbund.

Tilskuddet fordeles i sin helhet mellom håndballskole og fotballskole. Det betyr at Giv Akt i år kan tilby fotballskole og håndballskole til betydelig redusert pris. I tillegg er det gjennom prosjektet satt av noen gratis plasser.

Påmelding til Tine fotballskole er like om hjørnet.  
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.