Innkalling til årsmøte i IL Giv Akt

Postet av I.L. Giv Akt den 22. Jan 2024

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i IL Giv Akt.

Årsmøtet avholdes tirsdag 5. mars 2024 på Giv Akt loftet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest tirsdag 20.02.23 til post.givakt@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.giv-akt.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Giv Akt i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Giv Akt. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IL Giv Akts lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Ina Birkeland kontaktes på telefon 90 86 05 05 eller mail birkelandina@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret