Trafikk- og parkeringsutfordringer ved idrettsanlegget på Nyplass (fotballbaner, gymsal og idrettshall).

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Denne høsten er det store trafikale utfordringer rundt idrettsanlegget. Det skyldes bygging av ny hall og at område rundt Lindesneshallen er omgjort til anleggsområde. Heldigvis er dette bare midlertidig - og det blir veldig bra når ny hall og uteområdet blir ferdigstilt.
MEN, det er mange myke trafikanter som ferdes i området på ettermiddags- og  kveldstid som skal på trening og kamp og Giv Akt henstiller alle som kommer med bil om å vise hensyn.
Giv Akt's oppfordring til alle bilister:
  • Bruk parkeringsplass ved Vigelandsstua når du skal til fotballbanene og gymsal - her er god plass til å slippe av barn, parkere og snu.
  • Bruk skoleplass ved VUS når du skal til gymsal og Lindesneshallen. Her er begrenset plass. Vær obs! Det foregår utendørs trening i skolegården noen ettermiddager, og mange av de yngste barna skal inn og ut av gymsal gjennom ettermiddagen.
  • Respekter skilting med stopp- og parkering forbudt! Feilparkeringer skaper mange farlige trafikksituasjoner.
  • Parkering innenfor bom mot fotballbaner, dersom bommen står åpen, skal ikke forekommer. Innenfor dette området skal spillere/tilskuere kunne ferdes fritt uten å må ta hensyn til biler.
  • Hvis barn må avleveres tett på fotballbane/gymsal/idrettshall oppfordrer vi bilistene om å kjøre inn via Peder Claussønsvei - slippe av barnet -  og deretter kjøre videre ut mot Hestehaven. Da reduseres deler av trafikken.
Vis hensyn!

0 Kommentar

Hjertestarter er på plass i skap utenfor ballbua i Lindesneshallen vis a vis kunstgressbanen.

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Hjertestarterskap er nå kommet på plass på veggen på Lindesneshallen ved ballbua mot kunstgressbanen. Det er et såkalt grønt "Rotaid" skap hvor man vrir lokket på skapet i pilens retning og slipper det ned. Det blir da hengende i en lenke og man kan så ta ut hjertestarteren. Alarm vil utløses og gi lyd så lenge skapet er åpnet. Øvelse i bruk av skap og hjertestarter vil være del av det årlige hjertestarterkurset for trenere og tillitsvalgte i klubben.


0 Kommentar

Utrulling av sportsplan fotball

Postet av I.L. Giv Akt den 31. Aug 2020

Torsdag 10. september klokken 20:00 blir det en presentasjon av en ny sportsplan for Giv Akt Fotball

Presentasjonen holdes på Giv Akt loftet. Foreldre, trenere, faddere og andre som har interesse av å komme, dere er hjertelig velkomne.

Det vil bli servering.

Håper vi sees!


0 Kommentar

Trim 50+ oppstart mandag 7. september

Postet av I.L. Giv Akt den 30. Aug 2020Trim 50+ starter opp mandag 7. september kl. 18 i gymsalen på Vigeland.

Menn og kvinner fra 50 år og oppover er velkommen.

Ta med liggeunderlag.

Godt for bl. a nakke, skuldre, rygg, hofter m.m.

All trening i idrettslagets regi under Covid-19 pandemien skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og de enkelte særforbund


0 Kommentar

Håndballskolen 2020

Postet av I.L. Giv Akt den 23. Aug 2020

Årets håndbaskole er for lengst overstått. Det ble en litt annerledes håndballskole i år med smittevernsregler, men ungene koste seg like mye som de pleier og det ble tre fine dager, med mye lek og håndball for alle deltakerne. 

Tusen takk til de flinke instrukstørene våre fra damelaget og J16! Uten dere hadde vi ikke fått dette til.

Det har vært ekstra krevende å planlegge årets treningshøst, men brikkene begynner å falle på plass og mer informasjon treningstider og hvilke lag vi har i år kommer i løpet av kort tid. Vi håper at håndballskolen ga mersmak og at ALLE ønsker å fortsette med håndball (10 år og oppover) eller barneidrett (4-9 år) utover høsten.

Under følger noen tilbakeblikk fra håndballskolen:0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline