Trim 50+ tar treningspause frem til nyttår

Postet av I.L. Giv Akt den 13. Nov 2020

Pga korona-situasjonen har Trim 50+ gjengen bestemt seg for å ta treningspause frem til nyttår. Det vil bli gitt beskjed når treningen gjenopptas.


0 Kommentar

Enkle, men viktige smitteråd som må følges

Postet av I.L. Giv Akt den 3. Nov 2020

Til spillere, trenere, foresatte, tillitsvalgte og frivillige i Giv Akt

Dette er en påminnelse til alle i Giv Akt om at vi som klubb fortsatt står i en nasjonal dugnad når det gjelder å stoppe smitte av korona-viruset. Alle må bidra!

Det har skjedd mye siden 12. mars da Giv Akt måtte avlyse all aktivitet i klubbens regi i tråd med nasjonale bestemmelser. Det har heldigvis være oppmykninger av de strenge koronarestriksjonene siden den gang.

Men smittefaren er ikke over. Det er fortsatt mange begrensninger, men mye av den vanlige aktiviteten blant barn og unge i Giv Akt kan pr. i dag gjennomføres. For voksne over 20 år er det fortsatt store begrensinger innen håndball og fotball. For at aktiviteten skal kunne opprettholdes og videre oppmykning av restriksjoner skal kunne skje, er det viktig at ALLE i Giv Akt er sitt ansvar bevisst og tar smittevern på alvor.

Smitteverntiltakene som nå gjelder i norsk idrett, ser ut til å bli langvarig. De viktigste tiltakene for å hindre økt smitte i idretten er:

 • Hold avstand mellom personer – minimum 1 meter.
  For utøvere under 20 år er det tillatt med nærkontakt med andre i spill- og kampsituasjon. 1 meters avstand gjelder i alle andre situasjoner utover dette. Det betyr at 1 meters avstand mellom utøvere skal overholdes i alle pauser (drikkepauser, time-out), før/etter aktivitet, på innbytterbenk, ved fysisk trening etc. For utøvere over 20 år er det ikke unntak for 1 meters regel i spill- og kampsituasjon.

 • Vask hender før og etter trening/kamp. 
  Alle skal vaske hender grundig eller bruke antibac når man ankommer trening/kamp, underveis i økta ved behov, og før man forlater trening/kamp. Det er ikke godt nok kun å vaske hendene hjemme før man drar til trening/kamp eller når man kommer hjem. Antibac skal være tilgjengelig i alle lag/grupper. Trener/fadder er ansvarlig for at alle som skal delta på økta benytter antibac (evt. grundig håndvask) før og etter trening samt for rekvirering av ny antibac når tomt.

 • Er du syk – bli hjemme!

 • Bruk egen drikkeflaske
  Alle skal ha hver sin drikkeflaske merket med navn. Ikke del drikkeflaske med noen. Flasken skal fylles med vann hjemme.
   
 • Rengjør felles utstyr før og etter trening/kamp
  Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis. Ved bruk av felles matter, kjegler, treningsdummy, strikk og annet utstyr som berøres hyppig med hendene/ansikt, skal rengjøres etter bruk.

 • Respekter stengt garderobe
  Garderober skal være stengt. Det er gitt to unntak: 
  • Lag som har treningstid rett etter skoletid (gjelder pr. i dag ett håndball-lag) kan benytte garderobe for å skifte til treningstøy. Alle skal dusje hjemme. 
  • Bortelag eller spillere med lang reisevei (mer enn 45 min) som melder inn behov for dusjing til klubben, kan benytte garderobe.
   Garderobe må rengjøres etter bruk.

Disse smitterådene er enkle, men likevel enormt viktige! Det forventes at alle som deltar i trening og arrangement i Giv Akts regi overholder disse enkle smitterådene.

All trening og arrangementer i Giv Akt's regi skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektorat, Folkehelseinstitutt, Kommuneoverlege, Norges idrettsforbund og de enkelte særforbund.

Veileder smittevern for idrett: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


0 Kommentar

Covid -19 og publikum i Lindesneshallen under håndballkamp

Postet av I.L. Giv Akt den 12. Okt 2020

Håndballsesongen 2020/21 er smått i gang, og til lørdag arrangeres sesongens første hjemmekamper i Lindesneshallen.  P.g.a Covid-19 blir dette noe annerledes enn hva vi er vant til. Giv Akt følger retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet (FHI), Lindesnes kommune og Norges Håndballforbund (NHF) for arrangering av kamper.
Lindesneshallen har tribunefasiliteter som gjennom denne pandemien dessverre ikke egner seg for det store publikummet. Det er fra Lindesnes kommune gitt tillatelse til et svært begrenset antall publikum og Giv Akt håndball har besluttet at plassene i all hovedsak tildeles hjemmelagets foresatte. Hvert lag får informasjon om dette internt. Det er i tillegg satt av 5 plasser til bortelagets sjåfører. Selv med en rekke smittevernregler å forholde seg til og med publikumsbegrensing, så gleder Giv Akt håndball seg til å komme i gang med håndballsesongen.

0 Kommentar

Trafikk- og parkeringsutfordringer ved idrettsanlegget på Nyplass (fotballbaner, gymsal og idrettshall).

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Denne høsten er det store trafikale utfordringer rundt idrettsanlegget. Det skyldes bygging av ny hall og at område rundt Lindesneshallen er omgjort til anleggsområde. Heldigvis er dette bare midlertidig - og det blir veldig bra når ny hall og uteområdet blir ferdigstilt.
MEN, det er mange myke trafikanter som ferdes i området på ettermiddags- og  kveldstid som skal på trening og kamp og Giv Akt henstiller alle som kommer med bil om å vise hensyn.
Giv Akt's oppfordring til alle bilister:
 • Bruk parkeringsplass ved Vigelandsstua når du skal til fotballbanene og gymsal - her er god plass til å slippe av barn, parkere og snu.
 • Bruk skoleplass ved VUS når du skal til gymsal og Lindesneshallen. Her er begrenset plass. Vær obs! Det foregår utendørs trening i skolegården noen ettermiddager, og mange av de yngste barna skal inn og ut av gymsal gjennom ettermiddagen.
 • Respekter skilting med stopp- og parkering forbudt! Feilparkeringer skaper mange farlige trafikksituasjoner.
 • Parkering innenfor bom mot fotballbaner, dersom bommen står åpen, skal ikke forekommer. Innenfor dette området skal spillere/tilskuere kunne ferdes fritt uten å må ta hensyn til biler.
 • Hvis barn må avleveres tett på fotballbane/gymsal/idrettshall oppfordrer vi bilistene om å kjøre inn via Peder Claussønsvei - slippe av barnet -  og deretter kjøre videre ut mot Hestehaven. Da reduseres deler av trafikken.
Vis hensyn!

0 Kommentar

Hjertestarter er på plass i skap utenfor ballbua i Lindesneshallen vis a vis kunstgressbanen.

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Hjertestarterskap er nå kommet på plass på veggen på Lindesneshallen ved ballbua mot kunstgressbanen. Det er et såkalt grønt "Rotaid" skap hvor man vrir lokket på skapet i pilens retning og slipper det ned. Det blir da hengende i en lenke og man kan så ta ut hjertestarteren. Alarm vil utløses og gi lyd så lenge skapet er åpnet. Øvelse i bruk av skap og hjertestarter vil være del av det årlige hjertestarterkurset for trenere og tillitsvalgte i klubben.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline