Nå åpner Giv Akt nytt treningsrom i Lindesneshallen

Postet av I.L. Giv Akt den 8. Okt 2021

Giv Akt åpner i disse dager treningsrom i Lindesneshallen for klubbens medlemmer. For å benytte seg av treningsrommet må man melde seg inn som bruker av rommet og betale en årlig treningsavgift på kr. 500,-

For nærmere informasjon, innmelding og betaling gjøres via klubbens hjemmeside www.giv-akt.no under menyvalg Treningsrom.

Kort tid etter innmelding og betaling er registrert vil du få tildelt nøkkelbrikke som fritt kan benyttes i treningsrommets åpningstider.2 Kommentarer

Årsmøte i IL Giv Akt tirsdag 15. juni kl 19

Postet av I.L. Giv Akt den 9. Jun 2021

Velkommen til årsmøte tirsdag 15. juni kl 19:00 på Vigelandstua. Pga korona-pandemi trenger vi påmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres til mail post.givakt@gmail.com eller sms til 909 10 825 - innen mandag 14. juni kl 20:00.

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet er tilgjengelig her


1 Kommentar

Medlemskontingent 2021

Postet av I.L. Giv Akt den 22. Feb 2021Medlemskontingent Giv Akt 2021


Det er tid for å fornye ditt medlemskap i idrettslaget Giv Akt, evnt. bli nytt medlem. Medlemskontingenten er den avgiften du må betale for å være medlem av Giv Akt. Avgiften dekker blant annet forsikringer og gir deg rettigheter i klubben som medlem (ift. årsmøte). Medlemskontingenten danner også grunnlaget for økonomisk støtte fra Norges Idrettsforbund. Beregning gjøres etter antall medlemmer som har betalt kontingent.

Idrettslaget har pr. i dag ca. 600 medlemmer og aktiviserer barn, unge og voksne i alderen 4 til 80 år, i barneidrett, håndball, fotball, basisball og trim 50+.

Ved betaling av kontingent, får du som medlem medlemsrettigheter i idrettslaget og du får ta del i idrettslagets aktiviteter. Du forplikter deg samtidig til å følge NIFs regelverk. 

Alle aktive utøvere i Giv Akt må være medlemmer av Giv Akt. Uten aktivt medlemskap er man ikke berettiget til å delta i kamp/konkurranse og man er ikke dekket av forsikring.

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i idrettslagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. 

Barn fra 13 år og eldre, som er medlem og aktiv utøver i en idrett må løse lisens for den idretten vedkommende deltar i. Her gjelder ulike ordninger i de enkelte særforbund.

Alle som har verv i klubben, dvs trenere, lagledere og tillitsvalgte m.m, må også være medlem av Giv Akt. Mange voksne er engasjert som trenere og tillitsvalgte og det legges ned et fantastisk engasjement og et enormt antall dugnadstimer for å holde barn, unge og voksne i aktivitet og for å drifte idrettslaget. En stor takk til alle dere som engasjerer dere!

Giv Akt har mange gode støttemedlemmer. Støttemedlemskapet er for de som ønsker å støtte klubben, men som selv ikke er aktive. Støttemedlemmer bidrar til at klubben kan gi godt og variert aktivitetstilbud til barn og unge i bygda og er medlem på lik linje med andre medlemskap i klubben.

Medlemskontingenten for 2021 (enstemmig vedtatt av medlemmene på årsmøtet 2020):

 • Aktivt medlem                         kr. 400,-
 • Trener og tillitsvalgt                  kr. 200,-
 • Støttemedlem                          min. kr. 200,-
 • Æresmedlem                         fritatt
 • Familiemedlemskap            
  • Familie med 2 medlemmer                  kr. 500,-
  • Familie med 3 medlemmer                  kr. 600,-
  • Familie med 4 - 8 medlemmer             kr. 800,-
  • Familie med 9 medlemmer eller mer   kr. 100,- x antall personer

Dersom medlemmet ikke lenger ønsker å være medlem av idrettslaget, må utmelding skje skriftlig. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

Vennligst betal medlemskontingenten innen betalingsfristen!

I tillegg til medlemskontingent tilfaller det en treningsavgift til aktive medlemmer fra 11 år og oppover. Treningsavgift blir sendt ut i løpet av våren. Satser for treningsavgift finner du her: Medlemskontingent (giv-akt.no)

Dersom det er endringer i medlemskapet ditt eller det er spørsmål vedrørende medlemskontingent, så kan det rettes til daglig leder Siri Osestad på e-post: post.givakt@gmail.com eller tlf. 909 10 825.


Giv Akt vil til slutt minne om at det er flere måter å støtte klubben på:

Giv Akt oppfordrer sine medlemmer til å gjøre kjøp av idrettsutstyr hos Intersport Mandal. Oppgi i kassa at du er medlem av Giv Akt og du vil få rabatt. I tillegg vil Giv Akt få fordel av medlemmets kjøp.

Giv Akt har stående ei pantebu utenfor Spar-butikken og ei pantebu som i sommerhalvåret står ved Furuholmen. Giv Akt oppfordrer alle til å levere flaskepanten i disse pantebu’ene. Pantebu’ene tømmes jevnlig for flasker og idrettslaget får en kjærkommen inntekt fra panten som brukes til vårt gode arbeid for barn og unge i klubben.

Om du tipper gjennom Norsk Tipping; si fra til din tippekommisjonær at du vil støtte Giv Akt. Dette koster ikke deg en eneste krone, men overføringene fra Norsk Tipping gir oss verdifull støtte til drift av idrettslaget Giv Akt.

Deltagelse på Ivre Spill på Alti Mandal. Ivre Spill betaler ut prosenter av bingoomsetningen til lag og organisasjoner, deriblant Giv Akt. Ivre Spill driver en moderne bingovirksomhet med et variert spilltilbud med blanding av tradisjonell papirbasert bingo og elektronisk databaserte bingospill. 


Mvh Hovedstyret i Giv Akt