Trafikk- og parkeringsutfordringer ved idrettsanlegget på Nyplass (fotballbaner, gymsal og idrettshall).

Postet av I.L. Giv Akt den 7. Sep 2020

Denne høsten er det store trafikale utfordringer rundt idrettsanlegget. Det skyldes bygging av ny hall og at område rundt Lindesneshallen er omgjort til anleggsområde. Heldigvis er dette bare midlertidig - og det blir veldig bra når ny hall og uteområdet blir ferdigstilt.
MEN, det er mange myke trafikanter som ferdes i området på ettermiddags- og  kveldstid som skal på trening og kamp og Giv Akt henstiller alle som kommer med bil om å vise hensyn.
Giv Akt's oppfordring til alle bilister:
  • Bruk parkeringsplass ved Vigelandsstua når du skal til fotballbanene og gymsal - her er god plass til å slippe av barn, parkere og snu.
  • Bruk skoleplass ved VUS når du skal til gymsal og Lindesneshallen. Her er begrenset plass. Vær obs! Det foregår utendørs trening i skolegården noen ettermiddager, og mange av de yngste barna skal inn og ut av gymsal gjennom ettermiddagen.
  • Respekter skilting med stopp- og parkering forbudt! Feilparkeringer skaper mange farlige trafikksituasjoner.
  • Parkering innenfor bom mot fotballbaner, dersom bommen står åpen, skal ikke forekommer. Innenfor dette området skal spillere/tilskuere kunne ferdes fritt uten å må ta hensyn til biler.
  • Hvis barn må avleveres tett på fotballbane/gymsal/idrettshall oppfordrer vi bilistene om å kjøre inn via Peder Claussønsvei - slippe av barnet -  og deretter kjøre videre ut mot Hestehaven. Da reduseres deler av trafikken.
Vis hensyn!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.