Enkle, men viktige smitteråd som må følges

Postet av I.L. Giv Akt den 3. Nov 2020

Til spillere, trenere, foresatte, tillitsvalgte og frivillige i Giv Akt

Dette er en påminnelse til alle i Giv Akt om at vi som klubb fortsatt står i en nasjonal dugnad når det gjelder å stoppe smitte av korona-viruset. Alle må bidra!

Det har skjedd mye siden 12. mars da Giv Akt måtte avlyse all aktivitet i klubbens regi i tråd med nasjonale bestemmelser. Det har heldigvis være oppmykninger av de strenge koronarestriksjonene siden den gang.

Men smittefaren er ikke over. Det er fortsatt mange begrensninger, men mye av den vanlige aktiviteten blant barn og unge i Giv Akt kan pr. i dag gjennomføres. For voksne over 20 år er det fortsatt store begrensinger innen håndball og fotball. For at aktiviteten skal kunne opprettholdes og videre oppmykning av restriksjoner skal kunne skje, er det viktig at ALLE i Giv Akt er sitt ansvar bevisst og tar smittevern på alvor.

Smitteverntiltakene som nå gjelder i norsk idrett, ser ut til å bli langvarig. De viktigste tiltakene for å hindre økt smitte i idretten er:

 • Hold avstand mellom personer – minimum 1 meter.
  For utøvere under 20 år er det tillatt med nærkontakt med andre i spill- og kampsituasjon. 1 meters avstand gjelder i alle andre situasjoner utover dette. Det betyr at 1 meters avstand mellom utøvere skal overholdes i alle pauser (drikkepauser, time-out), før/etter aktivitet, på innbytterbenk, ved fysisk trening etc. For utøvere over 20 år er det ikke unntak for 1 meters regel i spill- og kampsituasjon.

 • Vask hender før og etter trening/kamp. 
  Alle skal vaske hender grundig eller bruke antibac når man ankommer trening/kamp, underveis i økta ved behov, og før man forlater trening/kamp. Det er ikke godt nok kun å vaske hendene hjemme før man drar til trening/kamp eller når man kommer hjem. Antibac skal være tilgjengelig i alle lag/grupper. Trener/fadder er ansvarlig for at alle som skal delta på økta benytter antibac (evt. grundig håndvask) før og etter trening samt for rekvirering av ny antibac når tomt.

 • Er du syk – bli hjemme!

 • Bruk egen drikkeflaske
  Alle skal ha hver sin drikkeflaske merket med navn. Ikke del drikkeflaske med noen. Flasken skal fylles med vann hjemme.
   
 • Rengjør felles utstyr før og etter trening/kamp
  Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis. Ved bruk av felles matter, kjegler, treningsdummy, strikk og annet utstyr som berøres hyppig med hendene/ansikt, skal rengjøres etter bruk.

 • Respekter stengt garderobe
  Garderober skal være stengt. Det er gitt to unntak: 
  • Lag som har treningstid rett etter skoletid (gjelder pr. i dag ett håndball-lag) kan benytte garderobe for å skifte til treningstøy. Alle skal dusje hjemme. 
  • Bortelag eller spillere med lang reisevei (mer enn 45 min) som melder inn behov for dusjing til klubben, kan benytte garderobe.
   Garderobe må rengjøres etter bruk.

Disse smitterådene er enkle, men likevel enormt viktige! Det forventes at alle som deltar i trening og arrangement i Giv Akts regi overholder disse enkle smitterådene.

All trening og arrangementer i Giv Akt's regi skal følge nasjonale retningslinjer gitt av Helsedirektorat, Folkehelseinstitutt, Kommuneoverlege, Norges idrettsforbund og de enkelte særforbund.

Veileder smittevern for idrett: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.