Informasjon om ny idrettshall

Postet av I.L. Giv Akt den 9. Okt 2018

Som mange sikkert har fått med seg både i avisen og i sosiale medier den siste tiden så jobbes det mye med ny idrettshall og skytebane for tiden, og vi ønsker derfor å informere litt mer om dette prosjektet. Opprinnelig så var planen at det skulle bygges en flerbrukshall av samme type som den nåværende Lindesneshallen, men i vår gjorde vi en  ny vurdering av hva som var behovet til idretten på Vigeland. Den aller største utfordringen vår er å finne gode treningsarealer i høst- og vinterhalvåret når det er mørkt om ettermiddagen og is/regn/slaps ute. 

Alle håndballlagene våre har i dag treningstid inne i Lindesneshallen, men de aller fleste lagene ønsker seg både mer treningstid og større plass å trene på siden de ofte må dele hall med et annet lag. Ingen av fotballagene våre har tilbud om innendørstrening, og i perioder med mye snø og skiftende vær med gjentatte tine/fryseperioder er det også veldig krevende å finne brukbare treningsarealer ute. Mange av gruppene i barneidretten er oppimot 30 stykker, og har bare tilbud om treningstid i gymsalen.

Vi har derfor begynt å se på muligheten for å bygge en større hall, men til samme pris som det som opprinnelig var planlagt. For å få til det er det nødvendig å gjøre noen endringer:

  • Spillflaten er endret fra 20x40 meter til 40x60 meter.

  • Dekket endres fra sportsgulv til kunstgress.

  • Dimensjonerende innetemperatur endres fra 23 grader til 12 grader.

Disse endringene vil kunne tredoble treningsarealet i forhold til opprinnelig plan, og pga den store etterspørselen etter treningstider mener vi disse endringene er helt nødvendige. Vi understreker også at selv om dekket endres til kunstgress så betyr ikke det at det bare skal spilles fotball i hallen. Håndballen bruker allerede den utendørs kunstgressbanen mye på sommerstid når det er fint vær, og veldig mye av håndballtreningen kan fint gjennomføres på kunstgress selv om alle lagene vil være avhengig av noe tid i nåværende hall for å få spilltrening. Barneidretten driver allsidig og er ikke avhengig av en bestemt type dekke for å gjennomføre sine treninger. I tillegg håper vi at mer treningskapasitet også vil føre til at det startes opp nye grupper og aktiviteter.

Denne hallen vil også være det eneste av sitt slag i “Nye” Lindesnes, og den eneste mellom Lyngdal og Kristiansand. Selv om hallen på ingen måte er forbeholdt fotballen, så vet vi at den vil være veldig attraktiv vinterstid for å avholde treningskamper og turneringer i fotball, og vi mener at å få lagt slik type aktivitet til Vigeland vil være kjempepositivt.

Vi har vært i dialog med kommunen angående endringene, og både ordfører og administrasjonen er positive til endringene, men forutsetter at kostnadene holdes på samme nivå. Den største utfordringen i prosjektet akkurat nå er at det ikke er plass til en større hall på grusbanen ved siden av Lindesneshallen. Hallen må derfor plasseres et sted på det ledige arealet mellom E39, kunstgressbanen, hovedbanen og Vigelandsstua. Dette området er ikke regulert til byggeområde, og vi venter derfor på at formannskapet skal godkjenne at det startes opp en omregulering. 

Kommunen har satt av midler i økonomiplanen til å starte byggingen av hallen i 2019 under forutsetning av at idretten bidrar med tre millioner i egenkapital. I tillegg til en ny idrettshall så er det også med en innendørs skytebane i prosjektet. Giv Akt holder derfor nå på å samle inn penger til prosjektet i samarbeid med Lindesnes Jeger&Fisk, Lindesnes Skytterlag, Lindesnes Pistolklubb, Vigmostad IL og Lindesnes KFUK/KFUM. Vi tar gjerne imot bidrag fra både næringsliv og privatpersoner, og hvis du har lyst til å bidra selv eller vet om noen andre som har lyst til å bidra må du gjerne ta kontakt. Sponsoransvarlig for dette prosjektet i Giv Akt er Arild Osestad og kan nåes på tlf. 971 28 985, Prosjektet har også en egen mailadresse: nyhallogskytebane@gmail.com. I tillegg finnes mer informasjon om pengeinnsamlingen under fanen “Ny hall og skytebane” her på hjemmesiden vår eller siden “Ny hall og skytebane på Vigeland” på facebook.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.